Kirsi Ryynänen
Lähteellä

~~Olen vapaa taiteilija. Aloitin maalaamisen v. 1996 harrastuksena Kontiolahden kansalaisopistossa. Sisälläni uinunut taiteilija heräsi tuolloin. Myöhemmin olen käynyt useita erilaisia kuvataidekursseja. Minulla on ollut omaa aktiivista näyttelytoimintaa ympäri Suomen vuodesta 2010 alkaen.

 Pidin yksityistä Piitta Galleriaa Kontiolahden vanhassa pappilassa, asuessani siellä vuosina 2010 - 2013. Oman taiteellisen työskentelyn lisäksi järjestän erilaisia kuvataidekursseja. Olen valmistunut Vedic  Art opettajaksi v. 2007. Pitämäni kuvataideopetus on pitkälti vaihtoehtoista ja luovaan prosessiin pohjautuvaa koulutusta.

 Olen järjestänyt erilaisia opetuskokonaisuuksia niin yksityisille ihmisille kuin erilaisille yhteisöille. Oma maalaaminen on oleellinen osa myös opetustyötäni. Se antaa sille pohjan ja perustan

~~Maalaaminen on minulle paitsi ilmentämistä ja kuvantekemistä, niin se on myös tutkimusmatkaa omaan itseeni. Tekemiseni on vapaata ja kokeilevaa. Mitään varsinaista alkuajatusta tai valmista päämäärää ei ole. Maalaus alkaa värikerrosten tekemisestä ja jatkuu niistä saamastani inspiraatiosta. Työ ja tekeminen itsessään kuljettavat valmistuvaa kuvaa. Jossakin vaiheessa prosessia kuvapinta saa sen muodon ja "hengen", mitkä puhuttelevat ja työ etenee siitä käsin valmiiksi.

 Kuvatyöskentelyni pohjalla on  hiljaisuus, mistä aiheet tulevat, ilmentyvät. Kuvien syntymisen kannalta oma hiljentyminen ja väljä tila ovat tärkeitä itselleni. Tekeminen on näkemistä, kuuntelemista ja vuoropuhelua kuvan ja itsen kanssa.

~~Kuvantekeminen on itselleni yksi muoto ilmentää olemista ja elämää sekä löytää alati uutta.
 Maalaaminen on ilmaisun lisäksi näkemistä, kokemista ja merkityksellisen kuvittamista.

 Se tuo välineitä työhöni ja oivalluksia elämään. Kuvassa ovat myös Piitan juuret.
 Maalaaminen johdatti taannoin yritykseni syntyyn ja on nyt kurssieni pohja.

 


Hinta: 290€
Paino: 1kg
Sisämitta: 16 x 30 cm
Ulkomitta: 23 x 37 cm

Tee tarjous